wsp header 2018

 

Fractie nieuws

Astrid over Zorg & Welzijn

rsz visie astrid wsp

Visie op zorg en welzijn van wethouder Astrid Heijstee

In Weesp wonen en leven mensen. De meeste mensen zijn gezond, gelukkig en kunnen doen wat zij willen. In Weesp wonen echter ook veel kwetsbare mensen, jong en oud. Mensen die niet altijd de dingen kunnen doen die ze willen. Soms omdat ze geen geld daarvoor hebben of omdat ze een lichamelijke of geestelijke beperking hebben die hun belemmert in de kwaliteit van het leven.

Voor die mensen moeten we blijven strijden in Weesp. Ik ben er trots op dat we als WSP de afgelopen jaren de zorg binnen onze gemeente goed hebben geregeld. Heel veel mensen weten niet dat we in Nederland de grootste hervorming in de zorg hebben doorgemaakt. Sinds 1 januari 2015 is de gemeente Weesp verantwoordelijk voor vele nieuwe zorgtaken, waaronder de jeugdzorg. Ook is onze begroting daardoor bijna verdubbeld.

We hebben in Weesp in 2015 in de gemeente het sociale wijkteam ingesteld. Het sociaal wijkteam bestaat uit medewerkers die verstand hebben van de complexe zorg en één op één met een inwoner of een gezin een behandeltraject uitzet. Zij zijn vanaf 2015 de wijken ingegaan en kennen na een paar jaar de sociale structuur in Weesp op hun duimpje.

De afgelopen jaren hebben wij het mogelijk gemaakt dat we met meer verantwoordelijkheid dan ooit niemand in Weesp met een zorgvraag hebben laten vallen. De grootste transformatie is onzichtbaar voor de meeste Weespers gerealiseerd. En dat is maar goed ook, want er zijn veel gemeenten in Nederland die moeite hadden met de nieuwe opgaven. En die daardoor moesten snoeien in de hulp die ze aan konden bieden aan hun inwoners.

Als WSP-wethouder heb ik mij sterk gemaakt om de zorg naar de wijk toe te brengen. En ook om vooral het aanbod van preventieve zorg in die wijken te versterken. Dat is tot bloei gekomen. Er zijn zoveel mooie nieuwe initiatieven ontstaan, de maatschappelijke organisaties kennen elkaar en zijn verenigd in een netwerk én we zetten allemaal de inwoner van Weesp voorop.

Die lijn wil ik doorzetten met de WSP. Ik ben ervan overtuigd dat de WSP als lokale partij als geen ander weet wat er leeft en speelt in Weesp. En met die kennis en liefde voor Weesp kunnen we ook gericht gaan helpen en zorgen dat de zorg voor de Weespers op de juiste plek terecht komt. Ik hoop daarom dat alle Weespers op 21 maart kiezen voor de WSP. 

Punten ten aanzien van de Raadsvergadering 08-02-2018


De Kostverlorenlocatie 

Het was ontzettend teleurstellend dat onze motie om de prestatieafpraak serieus te nemen niet werd gehonoreerd. Alleen GroenLinks gaf steun. Er staat er toch zwart op wit: 40 sociale huurwoningen en 40 koopwoningen, zie PDF. In verdere afspraken is ook nooit aangegeven dat het er meer zouden worden. En bijna iedereen zei, helaas ook de partijen die tegenstemde, bij de prestatie van het woonplan het allemaal wel erg massaal was. Dus zou je denken, hou je dan vast aan de afspraak van totaal 80 want op deze manier verliezen mensen het geloof in de politiek.

Het crematorium op Landscroon

De WSP is tegenstander van een crematorium op Landscroon. Daarom vonden wij het prima om het van de agenda te halen. Dat andere partijen het vervelend vonden omdat ze daardoor hun zegje er niet over konden doen, is aan hen. De suggestie dat het daardoor toch nog eens op een agenda kan komen, verwerpen wij. Een crematorium op Landscroon is voor ons een heel simpel, NEE! Wel willen wij graag steun verlenen om van Landscroon een gemeentelijk monument te maken.

Motie van wantrouwen Joop Overmars verworpen

Reactie op de motie van VVD man Snijder waarin hij een motie van wantrouwen indient tegen onze wethouder Joop Overmars. Wij staan uiteraard als één man achter Joop. Want het is o.i. een trieste actie die je niet los kunt zien van de verkiezingsstrijd. Het gaat namelijk om de belastingsamenwerking tussen Stichtse Vecht, Weesp en Wijdemeren. Er is daar een crisis ontstaan door een dusdanig gerommel dat er een rechercheonderzoek aan de gang is. Het gevolg is dat er zwijgplicht is vanwege dat onderzoek. En daarom mag onze wethouder niet antwoorden en er niets over zeggen. Dat je dan alsnog een motie van wantrouwen indient, is gewoon een politieke rotstreek. Want zelfs de politieke oppositie vond de motie onverstandig van Snijder en de motie werd dan ook met grote meerderheid verworpen.

Meer artikelen...

  1. Fusie en Feiten

Logo_PB_WEBSITE_v6