WSP19 breed

Stemmen? Hoezo?

 

stempotloodOp woensdag 19 maart 2014 kunt u als Weesper ingezetene uw stem uit brengen tijdens de gemeenteraadsverkiezingen

De laatste verkiezingen voor de raad van Weesp waren op 24 november 2010. Dat was op een ongewoon tijdstip, maar dat had te maken met de voorgenomen fusie met Bussum, Muiden en Naarden en Weesp, de zogenaamde Gv4 variant.

Die fusie is door allerlei gedoe, onder andere van de Tweede Kamer nooit van de grond gekomen, dus staan we nu voor verkiezingen op een regulier tijdstip.

Toch staan we nu ook weer voor een herindelingprocedure, minder ingrijpend, maar het is ook nu weer van groot belang dat u zo sterk mogelijk wordt vertegenwoordigd en dat gaat het beste door een lokale partij en in Weesp is dat de Weesper Stads Partij.

De WSP wordt niet gehinderd door landelijke partijbesturen die in de tweede Kamer afspraken hebben gemaakt over het wel en wee van de Nederlandse gemeenten en over schaalvergroting.

In de gemeenteraad worden beslissingen genomen die direct invloed hebben op uw leefomgeving, woningbouw, woningverdeelsysteem , verkeer, veiligheid, milieu, de openbare ruimte, enz. enz.

Allemaal zaken die u direct raken en die door 17 door u gekozen volksvertegenwoordigers in meerderheid worden beslist volgens democratisch principe, de helft plus 1 is een meerderheid.

Het is in uw belang dat de WSP zo sterk mogelijk in de gemeenteraad is vertegenwoordigd.

Dat maakt de politiek levend en daarom is het van groot belang dat u op woensdag 19 maart 2014 gaat stemmen, en bij voorkeur op de WSP lijst 1, de enige echte lokale partij.

Maar, laat uw stem niet verloren gaan, ga in ieder geval stemmen op woensdag 19 maart 2014.

Logo_PB_WEBSITE_v6