WSP19 breed

Een woord van de Wethouder

 

Al een aantal jaren ben ik, namens de WSP, wethouder in ons mooie Weesp. Roerige jaren, vooral op het persoonlijke vlak binnen onze partij en het College. Zo ontviel ons Jos van Veen, de wethouder die het jaar daarvoor enthousiast was begonnen aan zijn nieuwe functie. Binnen het College was daarnaast een andere wethouder langdurig afwezig vanwege ziekte. Maar sinds het voorjaar zijn we weer volledig en heeft Joop Overmars, namens de WSP, de taken van Jos van Veen overgenomen.

Als wethouder heb ik taken die zich richten op het zogeheten fysieke domein en op het sociale domein. Het onderscheid wordt mijn inziens wel eens te sterk neergezet. Het fysieke domein gaat kort gezegd over de stenen, de gebouwen, de straten en het water.  Het sociale domein gaat over de zorg die wij leveren aan onze inwoners. Ik pleit er voor om deze gebieden meer met elkaar in verband te brengen.

Een idee daarvoor is het introduceren van de ‘Weesper Kei’, die de komende weken voorligt ter besluitvorming bij de gemeenteraad. De ‘Weesper Kei’ is een stimulans voor onze inwoners en verenigingen om activiteiten te organiseren die de sociale samenhang in hun buurt gaat versterken. En juist deze activiteiten vinden vaak plaats in de openbare ruimte (dus het fysieke domein). Denk daarbij bijvoorbeeld aan het in de buurt met elkaar onderhouden van een stuk groen en dat ook gebruiken als ontmoetingsplaats.

De laatste tijd is er veel aandacht voor de zorgtaken van de gemeente, die sinds 1 januari enorm zijn uitgebreid. Op landelijk niveau, maar ook bij verschillende maatschappelijke organisaties, wordt continue aandacht gevraagd voor de kwetsbare mensen in onze samenleving . Vanuit de gemeente hebben we de organisatie goed neergezet en gaan we, samen met onze inwoners, op zoek naar de zorg die het beste past bij hun omstandigheden. Dat noemen we ook wel maatwerk en de inwoner staat daarbij centraal. Maar tegelijk zijn we er nog lang niet. De wereld is veranderd en er is minder geld voor de langdurige zorg. Hoe blijven we weg van bureaucratie en administratieve rompslomp? En hoe slagen we erin om onze inwoners echt de regie terug te geven? Ik merk dat er meer bewustwording  is over het feit dat, om gelukkig oud te worden, er meer nodig is dan goede zorg. Wij kunnen binnen de gemeente de verbinding leggen met het welzijnswerk en andere organisaties die bezig zijn om het sociale netwerk van onze inwoners te versterken. Ik zie daarbij mogelijkheden en richt mijn energie op het creëren van de kansen.

Astrid Heijstee-Bolt

 

 

Logo_PB_WEBSITE_v6