WSP19 breed

WSP nieuws voor het zomerreces

Website WSP 2 Juli 2015.

 

 

NIEUWS VAN DE FRACTIE

Na weken van voorbereiding is in de raadsvergadering van 1 Juli het raadsbesluit genomen over de Heilige Laurentius kerk.

In mijn carrière als raadslid heb ik nog nooit een raadsvoorstel meegemaakt wat zo uitgebreid gedocumenteerd was. Ik heb het over het plan voor de kerk. Ik denk ook niet dat eerdere plannen zoveel en zo uitputtend door burgers zijn besproken en van commentaar zijn voorzien als dit raadsvoorstel. Je mag wel zeggen dat dit burger participatie in bijna optimale vorm was.                                                                                                                                             Het Het is echter ook een bewijs dat bij zo’n ingewikkeld proces niet iedereen zijn zin kan krijgen. Maar uit het feit dat al pratend een aantal belangrijke wijzigingen in het voorstel werd aangebracht, blijkt wel hoe zinvol deze burgerparticipatie was.

 

Burgemeester Bas Jan van Bochove leidde de vergadering waarin een aantal voor Weesp heel belangrijke besluiten is genomen. Zoals dus het raadsvoorstel voor de Laurentius kerk waarvan de Pastorie, de toren en twee traveeën blijven behouden, en er wordt een aantal wooneenheden gerealiseerd. Met 14 stemmen voor en 3 stemmen tegen werd dit raadsvoorstel met een grote meerderheid aangenomen, een breed gedragen beslissing waar we terecht trots op mogen zijn.

 

In dezelfde vergadering werd de jaarrekening en de kadernota vastgesteld, en werd het museumplan en de visie op de schansen aangenomen.

 

Jammer genoeg kreeg het amendement op de regionale woonvisie onvoldoende steun en werd door de WSP ingetrokken.

 

Op slag van half twaalf, de officiële eindtijd van de vergadering. Sloot de burgemeester de vergadering, tevens de start van een welverdiend zomer reces.

 

 

Logo_PB_WEBSITE_v6